+31 (0) 23 533 1572
Welkom bij
Kraamzorg aan het Spaarne
Goede kraamzorg maakt het verschil

Kwaliteit

Kraamzorg aan het Spaarne werkt volgens een kwaliteitsmanagementsysteem. Dat betekent dat wij voldoen aan duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn.
Wij voldoen aan eisen die gesteld worden door cliënten en wij verbeteren continu onze zorg- en dienstverlening. Daarnaast werken wij volgens de richtlijnen van Baby Friendly (WHO/voedingsbeleid).

Scholing en deskundigheidsbevordering

Al onze kraamverzorgenden staan geregistreerd in het kwaliteitsregister kraamverzorgenden. Daarnaast worden ze steeds bijgeschoold op diverse belangrijke onderwerpen. De kraamverzorgenden werken volgens protocollen en richtlijnen die continu actueel gehouden worden vanuit landelijke richtlijnen en die in de regio vanuit de Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) worden afgesproken.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Om onze kwaliteit te kunnen meten, is jouw mening essentieel. Daarom ontvang je na de kraamperiode een enquête. Daarin kan je aangeven wat jij goed en niet goed vindt aan onze zorg; wij willen de zorg altijd verbeteren.
 

© 2019 Kraamzorg aan het Spaarne